Léčebné mediatce

 Je to proces týkající se znovunalezení rovnováhy lidského energetického pole. Toto energetické pole nás obklopuje, prostupuje naše fyzické tělo a velmi úzce souvisí se zdravím a duševní pohodou. Většina onemocnění vzniká nejprve v energetickém poli, aby se potom za určitý čas přenesla do těla.

Léčebná meditace se obvykle skládá ze série sezení a trvá několik týdnů až měsíců- podle závažnosti onemocnění. Léčebný proces zahrnuje uvedení pole do rovnováhy, změnu životních návyků a práci  na traumatu, které vyvolalo nemoc.

 

Nezáleží na tom, jaké události člověk prožívá, záleží na tom, jak je prožívá. Pokud prožije plně každou emoci, kterou cítí, nedochází k tvorbě energetických blokád a pak člověk pluje životem ve své podstatě.

Jasmuheen

Kontakt

Návrat k harmonii Termín konzultace si domluvte telefonicky

Pasáž Mika
Školní 28
79601 Prostějov
PharmDr. Hana Vaňková
+420 602 582 730
vankova@navratkharmonii.cz

Mgr. Patricie Kopečná
+420 728 539 809
kopecna@navratkharmonii.cz